G-Geschiedenis

Een informatief historisch magazine

G-Geschiedenis was een historisch magazine en verscheen achtmaal per jaar in Nederland en Vlaanderen. Iedere editie had een thema, dat soms aansloot bij de actualiteit. Daarnaast waren er boeiende en vaak verrassende artikelen over diverse historische onderwerpen, zoals portretten en gebeurtenissen. Tevens waren er vaste rubrieken, waaronder de populaire rubriek Alledaagse Geschiedenis.

G-Geschiedenis is voor het eerst verschenen in november 2009. Vanaf de eerste editie werkten wij samen met het enthousiaste team van redactie en historici aan dit prachtige magazine. Hierbij namen wij de vormgeving en de lithografie voor onze rekening.

Make a Vertical Line in HTML

G-Geschiedenis

Mensen  •  Verhalen  •  Tijdperken

Hoofdredacteur: drs. Siebrand Krul

Uitgever: Senior Publications Nederland

G-Geschiedenis is verkrijgbaar in de losse verkoop of met een abonnement.

Voor meer informatie, bezoek de website.