Beeldmanagement

Beeld vormt een zeer belangrijk element vrijwel alles wat wij vormgeven. We besteden daar dan ook veel zorg aan. Een deel van onze roots ligt in de professionele fotografie. Mede daardoor is het voor ons een tweede natuur om te streven naar een perfect eindresultaat. We hebben er de kennis, ervaring en apparatuur voor.

Tot onze vaste werkzaamheden behoren:

  • fotografie
  • scanwerk
  • beoordeling en optimalisatie van digitaal aangeleverde beelden
  • lithografie – beelden filteren en voorbereiden voor drukwerk
  • beeldvergaring uit stockbanken
  • beeldbankbeheer

Beeldmanagement is dus een belangrijke aanvulling bij de grafische vormgeving en vormt samen met drukwerkmanagement het totaalpakket van onze diensten.