Explokart Historisch-Kartografische Studies

Dharuba geeft de reeks boeken van Explokart vorm. Explokart legt zich toe op het inventariseren, beschrijven en in facsimile uitgeven van Nederlandse wandkaarten, landkaarten, zeekaarten en globes. Daarbij is het doel om gebruikers te instrueren hoe oude kaarten als historische bron gebruikt kunnen worden.

Het belang van cartografisch onderzoek

Oude kaarten zijn onmisbare hulpmiddelen voor historisch onderzoek. Dat komt omdat zij onze belangrijkste getuigen zijn van de omgeving zoals die vroeger was. De wetenschap en de techniek om kaarten te maken heet cartografie.

Vanaf het einde van de zestiende eeuw tot ver in de tweede helft van de zeventiende eeuw was Nederland een voor de cartografie toonaangevend land. Het vervulde een sleutelrol in de verspreiding van geografische kennis. Met name de commerciële uitgevers van kaarten, atlassen en globes hadden een wereldwijd monopolie. Vandaar dat er grote internationale belangstelling is voor de bestudering van cartografische documenten uit die periode.

Het onderzoeksprogramma Explokart

Professor Günter Schilder van de Universiteit Utrecht heeft in 1981 heeft Explokart opgericht, een onderzoeksprogramma wat gericht is op de geschiedenis van de cartografie.

In 2013 is Explokart verhuisd naar de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. In 2015 is daar door de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra professor Bram Vannieuwenhuyze als bijzonder hoogleraar historische cartografie aangesteld.

Wat Explokart zo uniek maakt is dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de onderzoeksactiviteiten. Daardoor kunnen de studies uitgebreider en diepgravender worden uitgevoerd dan anders mogelijk zou zijn geweest. De resultaten van de onderzoeken zijn gepubliceerd in de reeks Explokart Historisch-Kartografische Studies (Explokart Studies in Map History).
Dit heeft tot nu toe een reeks van 19 omvangrijke en vuistdikke boeken opgeleverd.

Vormgeving door onze studio

Wij verzorgen de vormgeving van de Explokart boeken. Dat doen we vanaf deel 15, uitgebracht in 2016. We zorgen tevens voor de lithografie en de PDF-bestanden voor de drukker. Dat doen we met een diepe buiging voor de inzet en de bergen werk die de auteurs en de redactie van Explokart verzetten.

Make a Vertical Line in HTML

Volume 15

Kaarten van de Nederlandse Antillen

Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900

Auteur: W.E. Renkema

Meer informatie

Make a Vertical Line in HTML

Volume 16

Frederick de Wit

and the First Concise Reference Atlas

Auteurs: George S. Carhart

Meer informatie

Make a Vertical Line in HTML

Volume 17

Early Dutch Maritime Cartography

The North Holland School of Cartography (c. 1580-c. 1620)

Auteur: Günter Schilder

Meer informatie

Make a Vertical Line in HTML

Volume 18

Brabantia Ducatus

Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795

Auteurs: Mario Dorigo en Mathieu Franssen

Meer informatie

Make a Vertical Line in HTML

Volume 19

Sailing Across the World’s Oceans

History & Catalogue of Dutch Charts Printed on Vellum 1580-1725

Auteurs: Günter Schilder en Hans Kok

Meer informatie

Make a Vertical Line in HTML

Volume 20

Geldria Ducatus

Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Gelderland tot 1860

Auteurs: Dick Blonk en Peter van der Krogt

Meer informatie

Make a Vertical Line in HTML

Volume 21

Regnum Chinae

The Printed Western Maps of China to 1735

Auteur: Marco Caboara

Meer informatie

Make a Vertical Line in HTML

Volume 23

Atlas Amicorum Peter van der Krogt

Auteurs: Paula van Gestel-van het Schip (ed.)

Meer informatie