G-Geschiedenis

Een informatief historisch magazine

G-Geschiedenis is een historisch magazine en verschijnt achtmaal per jaar in Nederland en Vlaanderen. Iedere editie heeft een thema, dat soms aansluit bij de actualiteit. Daarnaast zijn er boeiende en vaak verrassende artikelen over diverse historische onderwerpen, zoals portretten en gebeurtenissen. Tevens zijn er vaste rubrieken, waaronder de populaire rubriek Alledaagse Geschiedenis.

G-Geschiedenis is voor het eerst verschenen in november 2009. Vanaf de eerste editie werken wij samen met het enthousiaste team van redactie en historici aan dit prachtige magazine. Hierbij nemen wij de vormgeving en de lithografie voor onze rekening.

Make a Vertical Line in HTML

G-Geschiedenis

Mensen  •  Verhalen  •  Tijdperken

Hoofdredacteur: drs. Siebrand Krul

Uitgever: Senior Publications Nederland

G-Geschiedenis is verkrijgbaar in de losse verkoop of met een abonnement.

Voor meer informatie, bezoek de website.